fbpx

Att ställa om till en hållbar affär innebär positiva förändringar

Första gången jag träffade Lena Ekbom var när hon höll en presentation om det hållbarhetsarbete som bedrivs inom Axel Johnson International, en privatägd industrigrupp som Klätterteknik är en del av. Hennes engagemang i frågan gick inte att ta miste på och framför allt slogs jag av hennes klarsynthet. Nu träffas vi igen, på Axel Johnson Internationals huvudkontor och även den här gången är budskapet glasklart: Hållbarhet är en fråga att ta på allvar och sätta högt upp på agendan om man ska utvecklas och överleva som företag. Lena, som är hållbarhetsansvarig, menar att alla bolag måste förstå att hållbarhet är lika med affären.

– Vi måste ta miljö- och etikfrågorna på allvar, annars kommer vi att förlora affärer på lång sikt. Ett företags utveckling består i att hitta nya marknader och anpassa sig efter nya förutsättningar, säger Lena. Framförallt vad gäller hållbarhet står vi inför många stora utmaningar och då måste vi inse att det även ger oss nya möjligheter. Att ställa om till en hållbar affär innebär positiva förändringar.

Inom industrin som består av ganska traditionella branscher, går förändringen lite långsammare än inom exempelvis branscher som riktar sig direkt mot konsumenter. Men Lena menar att hon ser en förändring.

–Mycket har hänt inom industrin de senaste åren. Kunderna är mer medvetna och fler har ett hållbarhetsperspektiv. De har börjat fråga efter produkter som framställs på ett hållbart sätt, och då är det viktigt att vi kan leverera det som efterfrågas.

Lena vill att företagen inom Axel Johnson International ska ges de bästa förutsättningar för att kunna genomföra sitt förändringsarbete och möta kundernas krav, både nu och i framtiden. Därför har Axel Johnson International lagt en bas för det systematiska hållbarhetsarbetet och utifrån den basen ställs ett antal krav, som företagen inom gruppen måste leva upp till. De måste till exempel följa Axel Johnson Internationals etiska kod för medarbetare, implementera uppförandekoden för leverantörer och rapportera nyckeltal för hållbarhet två gånger om året. För att företagen ska kunna uppfylla dessa krav får de stöttning i form av utbildning, support och gemensamma workshops, där de även identifierar de områden som är viktiga att fokusera på.

– De områden som vi har valt att lägga lite extra fokus på i närtid är att arbeta för goda arbetsförhållanden i vår leverantörskedja och att våra egna produkter ska vara fria från miljö- och hälsofarliga ämnen, berättar Lena.

Axel Johnson International ingår i den familjeägda Axel Johnson-koncernen. Hållbarhet är viktigt för ägarfamiljen och frågorna genomsyrar hela koncernen, något som Lena ser som en stor fördel.

–Att få arbeta med ett så stort stöd från våra ägare är oerhört viktigt. De anser att företagen har en viktig roll när det gäller att lösa många utmaningar inom hållbarhet. Jag är övertygad om att det är företagen kommer att driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, förklarar Lena. Det är en tanke som ger hopp. Inom Axel Johnson International är vi runt 110 bolag där alla kan göra något. Det gör att vi kan skapa förändring inom de nischer och branscher där vi är verksamma, fortsätter hon.

På frågan om vilka som är de största utmaningarna svarar Lena snabbt att det är att kunna se både utmaningarna och möjligheterna.

– Jag är övertygad om att vi måste tänka nytt och hitta nya samarbeten, där det övergripande målet är att lösa vår tids hållbarhetsutmaningar och samtidigt se nya affärsmöjligheter. Ibland leder det till oväntade samarbeten som gör att vi tillsammans kan hitta innovativa lösningar och ställa om mot en hållbar affär både hos leverantörer och kunder.

Ett bra exempel på ett sådant samarbete är det projekt som Axel Johnson International driver tillsammans med Axfoundation och modeföretaget Filippa K. Ambitionen med samarbetet är att hitta sätt att tillverka nya polyesterprodukter genom att återvinna material från uttjänta lyftslingor i polyester som används inom många delar av industrin, och även inom Klätterteknik.

– Genom att ta fram en bra lösning för detta kan vi, förutom att återvinna materialet och reducera användning av jungfrulig polyester, behålla produktionen i Europa och på så sätt minska mängden transporter, säger Lena.

En del av hållbarhet handlar om just transporter. Eftersom Klätterteknik använder repteknik behövs färre transporter eftersom vi inte använder ställningar som ska transporteras till och från olika platser. Dessutom kan vi även minimera tiden för driftstopp, vilket skapar effektivitet.

– När det kommer till transporter ser vi att serviceföretag som Klätterteknik spelar en stor roll. Den metod som Klätterteknik använder är mer resurssnål. Att få företag att förstå detta och välja leverantörer och samarbetspartners av miljö- och effektivitets skäl, är ett viktigt steg mot ett mer hållbart samhälle, avslutar Lena.

Följ oss:

LinkedIn
Instagram

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, råd och tips direkt i din inbox.

FLER NYHETER SOM KAN INTRESSERA DIG:

Klätterteknik Ikon
Meny