fbpx

BRANDFARLIGA
ARBETEN

BRANDFARLIGA ARBETEN

Brandfarliga Arbeten är en utbildning för dig som arbetar med moment där det finns risk att en brand kan uppstå på grund av tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning som exempelvis svetsning, lödning eller torkning. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs ”Heta arbeten”. Den ger även ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

KURSUPPLÄGG

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer.

Under kursen får du kunskap om vad som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter brandfarliga arbeten.

VEM ÄR KURSEN FÖR?

Du som är brandvakt, anställd och/eller entreprenör och som utför brandfarliga arbeten kan gå denna utbildning. Utbildningen vänder sig också till arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av brandfarliga arbeten.

SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER

Svenska Institutet för Standarder (SIS) är en del av ISO och CEN, som är ett nätverk av experter, vilka arbetar med att skapa internationella standarder. De leder det svenska arbetet med att ta fram standarder och verkar för att de tillämpas i Sverige.
Som medlemmar hos SIS, följer vi deras standarder och medverkar till att best practice sprids och tillämpas i Sverige.

NYFIKEN PÅ VAD SOM HÄNDER?

Följ oss, så missar du inget!

Instagram
LinkedIn

INFORMATION

Plats: Vår kurslokal i Västberga

Kurslängd: 8 timmar

Pris /deltagare: 2 600 kr

Nästa kurs: Kontakta oss

INNEHÅLL

 • Vad är brandfarliga arbeten?
 • Ansvar och försäkringsvillkor
 • Tillståndsansvarig
 • Brandvakt
 • Utförare
 • Delegering
 • Tillståndsblankett
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandkunskap
 • Brandsläckning och utrustning
 • Brandfarliga varor och dess risker
 • Tätskiktsarbete
 • Praktisk brandövning
 • Kursen hålls på svenska
 • Kursbok och prov kan fås på annat språk
Kursintyg

Efter godkänd utbildning erhåller du ett certifikat som är giltigt i 5 år.

LIKNANDE KURSER

FRÅGOR?

Vår kursadministratör, Jonnie Johansson, svarar på dina frågor och hjälper dig att hitta rätt kurs för dig.

Du når Jonnie via mejl eller telefon:
Tel: 070-601 48 75

Klätterteknik Ikon
Meny