fbpx

ARBETE PÅ VÄG

ARBETE PÅ VÄG
STEG 1 (1.1-3)

För att skapa en säker arbetsplats för dig som utför arbeten på väg krävs kunskap om de krav som Arbetsmiljöverket ställer, så att de kan efterlevas. Arbetsgivaren är därför skyldig att se till att du som utför arbete på väg har rätt utbildning och kompetens.
Utöver rätt utbildning ska även arbetsgivaren se till att du kan utföra ditt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall samt att du har tillgång till rätt skyddsutrustning och har rätt förutsättningar för att använda den.

KURSUPPLÄGG

Arbete på väg steg 1 (1.1–3) är en kurs som du går online. Du kan göra utbildningen på din smartphone, surfplatta eller dator och du väljer själv när du gör den.
Kursen ger dig teoretisk kunskap om hur du arbetar i trafikmiljö på ett säkert sätt. Efter avslutad kurs har du möjlighet att repetera din kunskap, genom att du har tillgång till kursen i vår webbportal.

VEM ÄR KURSEN FÖR?

Alla som utför arbeten på väg ska ha en grundkompetens (Steg 1.1). Förare av väghållningsfordon ska utöver 1.1 även ha grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (Steg 1.2). Den personal som utför vägarbeten eller liknande på en vägbana där passerande fordon förekommer ska även ha kompetens Steg 1.3.

SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER

Svenska Institutet för Standarder (SIS) är en del av ISO och CEN, som är ett nätverk av experter, vilka arbetar med att skapa internationella standarder. De leder det svenska arbetet med att ta fram standarder och verkar för att de tillämpas i Sverige.
Som medlemmar hos SIS, följer vi deras standarder och medverkar till att best practice sprids och tillämpas i Sverige.

INFORMATION

Vad: Webbaserad utbildning

Hur: Du gör utbildningen på din smartphone, surfplatta eller dator.

Grundläggande krav: God förståelse i svenska språket

Pris: 2 200 kr

INNEHÅLL

  • Trafikverkets säkerhetskrav
  • Lagar och regler
  • Vägmärken och skyddsanordningar
  • Vägarbetsområdet
  • V3-principen
  • Trafiksäkerhet för trafikanterna
  • Väghållningsarbete från fordon
  • Risker med fordonstrafik
  • Personligt ansvar och skyddsutrustning
Kursintyg

Efter godkänt prov skickar vi ditt certifikat till dig, både elektroniskt och som plastkort.

HUR FUNKAR DET?

1

KÖP KURSEN

Boka utbildningen via vårt formulär. Efter att du har bokat kursen får du ett aktiveringsmejl och kan då starta kursen.

2

GÅ KURSEN ONLINE

Genomför din utbildningen online, när och var du vill. Du kan göra den via en smartphone, surfplatta eller dator.

3

CERTIFIKAT UTFÄRDAS

Efter att du har gått utbildningen och blivit godkänd skickar vi ditt utbildningsbevis till dig, både elektroniskt och som plastkort.

LIKNANDE KURSER

FRÅGOR?

Vår kursadministratör, Jonnie Johansson, svarar på dina frågor och hjälper dig att hitta rätt kurs för dig.

Du når Jonnie via mejl eller telefon:
Tel: 070-601 48 75

Klätterteknik Ikon
Meny