fbpx

ARBETSMILJÖER
MED BULLER

BULLER

Buller har flera skadliga effekter och kan orsaka hörselnedsättningar och även mer eller mindre permanenta öronsusningar, så kallad tinnitus.
Om du arbetar i en miljö där du utsätts för buller som överstiger något av de undre insatsvärdena, som anges i bullerföreskrifterna, är din arbetsgivare skyldig att informera och utbilda dig om bland annat om riskerna med buller, hur buller kan förebyggas och hur du korrekt använder hörselskydd.

KURSUPPLÄGG

Buller är en webbaserad utbildning som du går online. Du kan göra utbildningen på din smartphone, surfplatta eller dator och du väljer själv när du gör den.

Under utbildningen får du bland annat lära dig om riskerna med buller, hur buller kan förebyggas och hur du använder hörselskydd på rätt sätt.

VEM ÄR KURSEN FÖR?

Buller är en utbildning för dig som i arbetet riskerar att utsättas för buller som överstiger gränsvärdena och därmed kan ge dig hörselskador.

SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER

Svenska Institutet för Standarder (SIS) är en del av ISO och CEN, som är ett nätverk av experter, vilka arbetar med att skapa internationella standarder. De leder det svenska arbetet med att ta fram standarder och verkar för att de tillämpas i Sverige.
Som medlemmar hos SIS, följer vi deras standarder och medverkar till att best practice sprids och tillämpas i Sverige.

NYFIKEN PÅ VAD SOM HÄNDER?

Följ oss, så missar du inget!

Instagram
LinkedIn

INFORMATION

Vad: Webbaserad utbildning

Hur: Du gör utbildningen på din smartphone, surfplatta eller dator.

Grundläggande krav: God förståelse i svenska språket

Pris: 1 100 kr

INNEHÅLL

  • Vad riskerna i samband med bullerexponering kan innebära
  • Hur du minimerar riskerna med buller
  • Korrekt användning av hörselskydd
  • Nyttan med att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador
  • Under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar
  • Säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för buller
Kursintyg

Efter godkänt utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis.

HUR FUNKAR DET?

1

KÖP KURSEN

Boka utbildningen via vårt formulär. Efter att du har bokat kursen får du ett aktiveringsmejl och kan då starta kursen.

2

GÅ KURSEN ONLINE

Genomför din utbildningen online, när och var du vill. Du kan göra den via en smartphone, surfplatta eller dator.

3

CERTIFIKAT UTFÄRDAS

Efter att du har gått utbildningen och blivit godkänd skickar vi ditt digitala utbildningsbevis till dig.

LIKNANDE KURSER

FRÅGOR?

Vår kursadministratör, Jonnie Johansson, svarar på dina frågor och hjälper dig att hitta rätt kurs för dig.

Du når Jonnie via mejl eller telefon:
Tel: 070-601 48 75

Klätterteknik Ikon
Meny