fbpx

KVARTS & STENDAMM
I ARBETSMILJÖ

KVARTS- & STENDAMM
I ARBETSMILJÖ

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas, som vid slipning, borrning eller bilning i betong, frigörs ett damm som är hälsofarligt. Kvartsdamm finns på många arbetsplatser. Du kan vara utsatt för kvartsdamm om du arbetar inom byggbranschen, gruv- och stenindustrin, krossning och malning av sten, stålverk, gjuterier, tillverkning av betongelement eller tunneldrivning.

KURSUPPLÄGG

Den webbaserade utbildningen bygger på AFS 2015:2 och riktar sig till dig som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvarts- och stendamm förekommer. Efter genomförd utbildning har du de teoretiska kunskaper som krävs för att arbeta säkert samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får deltagaren djupare kunskap om risker i arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert.

VEM ÄR KURSEN FÖR?

Utbildningen riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvartsdamm förekommer.

SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER

Svenska Institutet för Standarder (SIS) är en del av ISO och CEN, som är ett nätverk av experter, vilka arbetar med att skapa internationella standarder. De leder det svenska arbetet med att ta fram standarder och verkar för att de tillämpas i Sverige.

Som medlemmar hos SIS, följer vi deras standarder och medverkar till att best practice sprids och tillämpas i Sverige.

INFORMATION

Vad: Webbaserad utbildning

Hur: Du gör utbildningen på din smartphone, surfplatta eller dator.

Grundläggande krav: God förståelse i svenska språket.

Pris: 1 100 kr

INNEHÅLL

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människa, teknik & organisation (MTO)
  • Stoftskiljare
  • Luftrenare
  • Semimobilt system
  • Personlig skyddsutrustning
  • Riskbedömning
Kursintyg

Efter godkänd utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis.

HUR FUNKAR DET?

1

KÖP KURSEN

Boka utbildningen via vårt formulär. Efter att du har bokat kursen får du ett aktiveringsmejl och kan då starta kursen.

2

GÅ KURSEN ONLINE

Genomför din utbildningen online, när och var du vill. Du kan göra den via en smartphone, surfplatta eller dator.

3

CERTIFIKAT UTFÄRDAS

Efter att du har gått utbildningen och blivit godkänd skickar vi ditt digitala utbildningsbevis till dig.

LIKNANDE KURSER

FRÅGOR?

Vår kursadministratör, Jonnie Johansson, svarar på dina frågor och hjälper dig att hitta rätt kurs för dig.

Du når Jonnie via mejl eller telefon:
Tel: 070-601 48 75

Klätterteknik Ikon
Meny