fbpx

BESIKTNING AV FALLSKYDD

Öka säkerheten på din arbetsplats och säkerställ att din utrustning är kontrollerad
genom att låta oss utföra den årliga besiktningen av din fallskyddsutrustning.

ÖKA SÄKERHETEN

– LÅT OSS BESIKTIGA DIN UTRUSTNING

Öka säkerheten på din arbetsplats och säkerställ att er utrustning är kontrollerad genom att låta oss utföra den årliga besiktningen av din fallskyddsutrustning.

Vi utför besiktning på alla förekommande märken och fabrikat. Du hittar oss i hela Sverige och vi utför besiktningen på din arbetsplats eller tar emot er utrustning för besiktning på våra lagerplatser. Vi loggar all utrustning i vårt webbaserade system, Certmax+ och ger dig en egen inloggning, så att du har full kontroll över din utrustning.

DETTA INGÅR

  • Kontroll av slitage och skador
  • Genomgång av mekanik
  • Kontroll av EN- och CE-märkning
  • Yttre påverkan och allmän översyn
  • Besiktningsprotokoll
  • Loggning av utrustningen i Certmax+

KONTROLL AV DITT FALLSKYDD

Utrustningen är mycket viktig när du ska skapa en säker arbetsplats vid arbete på höjd. Den ska vara hel och funktionell, så att varje jobb
kan utföras på ett säkert sätt, därför krävs tydliga rutiner för kontroll av allt material. Din utrustning ska därför inspekteras regelbundet
och det finns tre olika inspektioner som ska genomföras:

Förstoringsglas inspektion
ÅRLIG BESIKTNING

Svensk lagstiftning kräver en årlig kontroll av all fallskyddsutrustning. Detta beskrivs i standarden SS-EN 365:2004.
Denna årliga besiktning är mycket ingående och ska dokumenteras.

Förstoringsglas inspektion
ANVÄNDARKONTROLL

Varje gång utrustningen ska användas ska den kontrolleras. Vid denna kontroll ska du gå igenom utrustningen för att försäkra dig om att den inte har några synliga skador.

Förstoringsglas inspektion
EVENTKONTROLL

Eventkontrollen utförs vid behov. Den görs när du har utfört arbeten som sliter extra hårt på utrustningen, så som till exempel svetsning och blästring.

Besiktning av fallskydd utrustning ökar säkerheten

Kompetent person

För att få utföra en inspektion krävs, enligt lagstiftningen, att personen som ska utföra besiktningen kan bevisa sin kompetens gällande erfarenhet och användning av utrustningen. Vi ta det ett steg längre och utbildar våra tekniker till certifierade Kompetenta Personer. Därmed kan de inspektera både ditt personliga- och fasta fallskydd samt din räddningsutrustning.

KONTAKTA OSS

Välkommen att kontakta oss, så svarar vi på dina frågor om inspektion av din utrustning.

Tel: 08-447 71 20

Projekt inom fallskydd, besiktning, utrustning, installation och kurs
Klätterteknik Ikon
keyboard_arrow_up