fbpx

HELHETSLÖSNING

VI SKAPAR EN SÄKER ARBETSPLATS

Att använda fallskyddssystem när man arbetar på höjd är viktigt och också reglerat i arbetsmiljölagen. Att därtill ha kunskapen om hur man använder utrustningen samt inspektera den regelbundet är avgörande. Därför erbjuder vi en helhetslösning inom fallskydd. På så sätt vill vi hjälpa fler till en komplett fallskyddslösning och trygga arbetsplatser.

Helhetslösningen omfattar platsmonterade fallskyddssystem, personlig utrustning, utbildning och besiktning. Utöver detta erbjuder vi även hantering av riskanalyser och räddningsplaner.

VI ERBJUDER

  • Riskanalyser & räddningsplaner
  • Fallskyddsutrustning, PPE
  • Fasta fallskyddssystem
  • Utbildning
  • Årlig besiktning av utrustningen
  • Loggning  i webbaserat system

1. PLATSBESÖK & RISKANALYS

Vi börjar alltid med att analysera era behov genom att göra ett besök på er arbetsplats. Där tittar vi på vilka arbetsmoment som ska säkras upp, vilken typ av utrustning som ni behöver i form av personlig utrustning, förankringspunkter och fasta installationer samt vilken utbildning som ni har behov av.
Vi gör även en riskanalys för att säkerställa att utrustningen utformas på bästa sätt, både gällande användning och infästning.

2. UTRUSTNING

Den information som vi får vid vårt besök hos er använder vi till att utforma både utrustning och utbildning, så att det möter era behov. Vi upprättar även en plan för montaget av de fasta installationerna. Därefter levererar vi den personliga utrustningen och monterar sedan de fasta installationerna. Krävs det specialanpassade lösningar, så har vi en egen konstruktionsavdelning som tar hand om det.

3. MONTAGE

Under hela projektet har ni en dedikerad projektledare, som ni alltid kan vända er till. Projektledaren samordnar hela projektet och informerar er om monteringsplanen. För att underlätta montaget och minimera tidsåtgången har vi specialdesignade komponenter som vår konstruktionsavdelning har utvecklat.

4. UTBILDNING

Vi har ett brett utbud av kurser inom fallskydd och räddning och många av kurserna kan anpassas efter era specifika behov. Om förutsättningarna finns kan vi hålla kurserna på er arbetsplats, för att på så sätt ge möjlighet till att öva i den miljö som fallskyddet används.
Vi har även kurslokaler som är specialanpassade för att ge möjlighet till att utföra övningar i realistisk miljö samt iscensätta mer komplexa räddningsscenarion.

5. BESIKTNING

När utrustning och utbildning är på plats sätter vi upp rutiner för besiktning. Utrustningen måste nämligen inspekteras årsvis efter de lagkrav som finns.
Vi hjälper er med besiktningen och protokollför allt i vårt webbaserade system.

Fallskydd kontakt: Christian Persson

KONTAKTA OSS

Kontakta oss, så svara vi på dina frågor om fallskydd och hjälper dig att göra din arbetsplats säkrare.

Tel. 08-447 71 20

Klätterteknik Ikon
keyboard_arrow_up