fbpx

PERSONLIGT
FALLSKYDD

SYSTEM SOM FÖRHINDRAR & MILDRAR SKADOR

Om du utsätts för fallrisk i ditt arbete ska du använda fallskydd. Det finns både kollektivt och personligt fallskydd. Det personliga skyddet ska endast användas om kollektivt fallskydd inte går att använda eller om arbetet är så kortvarigt att det inte är rimligt att använda ett kollektivt skydd.

Ett personligt fallskyddssystem har som uppgift att bromsa ett fall och hindra dig från att slå i marken, om du skulle falla. Systemet är även utformat så att du blir hängande i en upprätt position, du riskerar därmed inte att bli hängande upp och ner vid ett fall.

För att uppnå ett komplett personligt fallskydd krävs det att systemet som du använder uppfyller gällande normer och krav. Det innebär bland annat att det ska bestå av de fyra delarna; förankringspunkt, fallskyddssele, kopplingsanordning och falldämpare och dessa ska användas tillsammans.

RÅDGIVNING

Vi hjälper dig att hitta rätt system för din arbetsplats.
Kontakta våra experter inom fallskydd, så hjälper de dig.

Personligt fallskyddssystem

Personligt system

  1. Förankringspunkt
  2. Kopplingsanordning
  3. Falldämpare
  4. Fallskyddssele
Personligt fallskydd ska användas när det finns risk för fall. För ett komplett fallskydd krävs ett system som består av fallskyddssele, förankringspunkt, falldämpare och en kopplingsanordning.

1. FÖRANKRINGSPUNKT

Ditt fallskydd ska alltid fästas i en förankringspunkt. Det kan vara en arbetsställning, balk eller en förankringslina. Det är viktigt att punkten är placerad vertikalt och på rätt höjd. På så sätt undviker du att få en pendlingseffekt och ser även till att utrustningen har den fria höjd som krävs för dess bromssträcka.

En förankringspunkt, för personligt fallskydd, ska uppfylla kraven enligt EN 795. 

2. KOPPLINGSANORDNING

Kopplingsanordningen används för att koppla samman förankringspunkten med din falldämparlina eller block. Det kan vara en bandsling, stålsling eller en karbinhake.

En kopplingsanordning ska uppfylla kraven enligt EN 362. 

Personligt fallskydd ska användas när det finns risk för fall. För ett komplett fallskydd krävs ett system som består av fallskyddssele, förankringspunkt, falldämpare och en kopplingsanordning.
Personligt fallskydd ska användas när det finns risk för fall. För ett komplett fallskydd krävs ett system som består av fallskyddssele, förankringspunkt, falldämpare och en kopplingsanordning.

3. FALLDÄMPARE

Falldämpningsutrustningen har till uppgift att bromsa och fånga upp dig om du skulle falla samtidigt som den ska begränsa belastningen på dig och din utrustning.

Den falldämpande utrustningen kan vara en falldämparlina, falldämpare, eller falldämparlina med block och glidlås. Det är viktigt att du beräknar fallhöjden, så att du väljer rätt typ av falldämpare.

Din falldämpande utrustning ska uppfylla kraven enligt EN 355. Det innebär att den bland annat ska säkerställa att du, vid ett fall, inte utsätts för en belastning som är >6 kN.

4. FALLSKYDDSSELE

Fallskyddsselens uppgift är att hålla fast dig vid ett eventuellt fall. Det finns olika typer av selar, men helsele är den enda typen av sele som är godkänd som fallskydd. Det är viktigt att selen sitter bra på dig, så att du inte riskerar att glida ur selen vid ett fall. Vilken typ av sele som du ska ha beror vilket arbete som du ska utföra och i vilken miljö.

Fallskyddsselen ska uppfylla kraven enligt EN 361. 

Personligt fallskydd ska användas när det finns risk för fall. För ett komplett fallskydd krävs ett system som består av fallskyddssele, förankringspunkt, falldämpare och en kopplingsanordning.

VÅRA VARUMÄRKEN

Personligt fallskydd ska användas när det finns risk för fall. För ett komplett fallskydd krävs att systemet består av fallskyddsele, förankringspunkt, falldämpare och en kopplingsanordning.
Personligt fallskydd ska användas när det finns risk för fall. För ett komplett fallskydd krävs att systemet består av fallskyddsele, förankringspunkt, falldämpare och en kopplingsanordning.
Powertex - Personligt fallskydd ska användas när det finns risk för fall. För ett komplett fallskydd krävs ett system som består av fallskyddssele, förankringspunkt, falldämpare och en kopplingsanordning.
Personligt fallskydd ska användas när det finns risk för fall. För ett komplett fallskydd krävs att systemet består av fallskyddsele, förankringspunkt, falldämpare och en kopplingsanordning.
Personligt fallskydd ska användas när det finns risk för fall. För ett komplett fallskydd krävs att systemet består av fallskyddsele, förankringspunkt, falldämpare och en kopplingsanordning.

KONTAKT

Kontakta oss, så svara vi på dina frågor om fallskydd och hjälper dig att göra din arbetsplats säkrare.

Tel: 08-447 71 20

Fallskydd kontakt
Klätterteknik Ikon
keyboard_arrow_up