fbpx

GUIDE
TILL RÄTT FALLSKYDD

VILKET FALLSKYDD
BEHÖVER DU?

Ett fallskyddssystem gör att du kan arbeta säkert på höjd. Det antingen hindrar eller dämpar fall. Vilket system som du ska använda beror på vad du ska utföra för typ av arbete och i vilken miljö du arbetar i. Därför ger vi här en översikt över de olika typerna av system som finns och när de ska användas.

Vi hjälper dig gärna med att hitta rätt system för din arbetsplats.
Kontakta våra experter inom fallskydd, så hjälper de dig vidare.

BESTÄMMELSER


”Skydd skall finnas då fallhöjden är  2 m eller mer eller då risk för fall föreligger”

Arbetsmiljöverkets författningssamling
AFS 1999:3

Guide – hitta rätt fallskydd. Behöver du ett fallskyddssystem som är fallhindrande eller falldämpande?

FALLDÄMPANDE

Ett falldämpande system bromsar fallet och fångar upp dig om du skulle ramla samtidigt som det begränsar belastningen dig och din utrustning. Detta gör systemet lämpligt att använda i miljöer där risk för fall finns.

När du använder ett falldämpande system är det viktigt att du tänker på att utrustningen har en bromssträcka och att det därför krävs fri höjd, för att utrustningen ska fungera på ett säkert sätt och du slipper utsättas för fara om du skulle falla.

FALLHINDRANDE

Ett fallhindrande system används inte för att stoppa eller bromsa fall. Systemet funktion är istället att hindra dig från att nå områden där fall kan inträffa.  Systemet begränsar nämligen din rörlighet och gör att du endast kan vistas på platser där du inte riskerar att falla. Dessa egenskaper gör systemet lämpligt att använda på platta tak, där det inte finns risk att du halkar eller bli hängande.

Guide – hitta rätt fallskydd. Behöver du ett fallskyddssystem som är fallhindrande eller falldämpande?
Guide – hitta rätt fallskydd. Behöver du ett fallskyddssystem som är fallhindrande eller falldämpande?

POSITIONERING

Ett positioneringssystem hindrar fall samtidigt som det gör att du kan arbeta fritt med båda händerna. Genom att repet mellan din sele och förankringspunkten hålls sträckt får du stöd av utrustningen och kan tryggt använda båda dina händer.
Systemets egenskaper gör det mycket lämpat att använda vid arbete i master och stolpar, på stora maskiner och på lutande tak.

RÄDDNING

Ett räddningssystem gör det möjligt för dig att rädda dig själv eller andra nödställda samtidigt som det förhindrar fall.

Vid arbete på höjd måste du alltid genomföra en riskanalys, där du bedömer vilka risker som finns och vilket räddningssystem som behövs. Riskanalysen ska utföras innan arbetet påbörjas och ska innehålla en räddningsplan.

Guide – hitta rätt fallskydd. Behöver du ett fallskyddssystem som är fallhindrande eller falldämpande?
Guide – hitta rätt fallskydd. Behöver du ett fallskyddssystem som är fallhindrande eller falldämpande?

REPARBETE

Reparbete är en åtkomstmetod som gör det möjligt för dig att ta dig till och från arbetsplatsen på ett sätt som gör att fall förhindras eller kan fångas upp. Systemet för reparbete innefattar alltid två rep, ett arbetsrep och ett säkerhetsrep. Arbetsrepet används för uppstigning och nedstigning och säkerhetsrepet, som är utrustad med ett glidlås, ingriper vid fel på arbetsrepet. De två repen måste alltid ha separata förankringspunkter.

KONTAKT

Kontakta oss, så svara vi på dina frågor om fallskydd och hjälper dig att göra din arbetsplats säkrare.

Tel: 08-447 71 20

Fallskydd kontakt
Klätterteknik Ikon
keyboard_arrow_up