fbpx

SÄKRA
SYSTEM

FALLSKYDDSSYSTEM

– VILKET BEHÖVER DU?

Ett fallskyddssystem gör att du kan arbeta säkert på höjd. Det antingen hindrar eller dämpar fall. Vilket system som du ska använda beror på vad du ska utföra för typ av arbete och i vilken miljö du arbetar i. Därför ger vi här en översikt över de olika typerna av system som finns och när de ska användas.

Vi hjälper dig gärna med att hitta rätt bland system för din arbetsplats.
Kontakta våra experter inom fallskydd, så hjälper de dig vidare.

BESTÄMMELSER

”Skydd skall finnas då fallhöjden är  2 m eller mer eller då risk för fall föreligger”

Arbetsmiljöverkets författningssamling
AFS 1999:3

Falldämpande fallskyddssystem

FALLDÄMPANDE

Ett falldämpande system ska användas i situationer och miljöer där det finns risk för fall och det används företrädesvis i kombination med fasta förankringspunkter.

Systemets funktion är att fånga upp användaren vid ett eventuellt fall och att begränsa belastningen på både användaren och utrustningen.
Viktigt att tänka på, är att utrustningen för falldämpning har en bromssträcka och att det därmed krävs en fri höjd, för att utrustningen ska fungera på rätt sätt.

FALLHINDRANDE

Ett fallhindrande system är konstruerat för att hindra användaren från att hamna i en fallriskmiljö genom att begränsa rörligheten hos användaren. Det innebär att systemet inte är avsett för att stoppa eller bromsa ett fritt fall och inte heller ska användas då användaren behöver stödja sig på utrustningen under arbetet.

Ett fallhindrande system används på platta tak eller vid liknande förutsättningar där det inte finns en risk för att halka och bli hängande. Säkerhetslinan ska vara anpassad för att användaren inte ska nå en sådan punkt att det finns risk för fall.

Positioneringssystem
Positioneringssystem

POSITIONERING

Med ett positioneringssystem kan användaren jobba fritt med båda händerna och få stöd av utrustningen. Detta gör att systemet är mycket lämpligt vid arbete i master, stolpar och på lutande tak och gör att användaren kan arbeta på ett effektivt sätt.

För kontinuerligt arbete i positioneringssystem rekommenderas en sele med vadderat höftbälte, då detta ger ett ökat stöd och en bekvämare arbetssituation.

RÄDDNING

Ett räddningssystem som inkluderar fallskydd, gör det möjligt för användaren att rädda sig själv eller annan nödställd på ett sätt som förhindrar fall.

Systemet ska vara förberett innan arbetet startar och det kan även inne användarens personliga utrustning.

Räddningssystem
Reparbete är en säker arbetsmetod

REPARBETE

Reparbete utförs i ett system som är konstruerat så att användaren kan ta sig till och från platsen, där arbete ska utföras, fritt hängandes i rep. Detta innebär att förflyttning kan ske i systemet.

Reparbete utförs alltid med två separata rep, ett primärt arbetsrep och ett säkerhetsrep. Det ska också alltid finnas två olika fästpunkter på selen, som kopplas till respektive lina.

KONTAKT

Kontakta oss, så svara vi på dina frågor om fallskydd och hjälper dig att göra din arbetsplats säkrare.

Tel: 070-546 01 57

Fallskydd kontakt
Meny