fbpx
Produktionschef på Arcona anser att reparbete är en effektiv och flexibel metod

Arcona ser många fördelar med yrkesklättring

Om du har ett K-märkt hus vars tak ska förstärkas med 16 bjälkar, som vardera väger 1 ton och huset dessutom ligger mitt i centrala Stockholm, varför väljer du då att anlita yrkesklättrare? Frågan ställde vi till Andreas Dahlgren Öman, eftersom hans val av samarbetspartner föll på Klätterteknik, när den anrika skolan Östra Real skulle renoveras.

Projektet var komplicerat. Andreas, som är produktionschef på Arcona, fick in många förslag på hur det skulle lösas. Flera menade att den enda möjliga lösningen var att öppna upp hela taket på skolan. Något som Andreas gärna ville undvika, eftersom arbetet skulle utföras vintertid. Men så kom det ett förslag som inte var likt de andra. Det var Klättertekniks Aleksandar Milosevic som kom med förslaget att endast öppna små hål i taket och att förse dessa med vattentäta luckor. Förslaget var innovativt och krävde stor precision, då det endast lämnade en marginal på några centimeter kring varje balk. Men fördelarna var många. Ingreppet på huset skulle bli minimalt och luckorna skulle hålla snö och regn ute.

Projektet föregicks av omsorgsfull planering och utförandet gick över förväntan. Nu, några månader efter att projektet är avklarat, kan Andreas summera det hela med att det gick bättre än han vågat hoppas.

– Jag kan ärligt säga att jag var nervös för hur det skulle gå. Min mardröm var att vi skulle störa omgivningen och då framför allt brandstationen som ligger i anslutning till skolan. Men Klätterteknik skötte hela projektet på ett väldigt smidigt sätt och deras lyftledare, Carl Lagercrantz, lade grunden för en god kommunikation med fastighetsägaren mitt emot skolan. Därför slutade det med att vi fick beröm för ett väl utfört arbete. Bland annat brandkåren var genuint imponerade över hur vi hade genomfört det komplexa projektet utan att störa omgivningen.

Det är inte första gången som Andreas använder yrkesklättrare i sina projekt och han ser många fördelar med reparbete.

– För mig finns det tre stora fördelar med att anlita yrkesklättrare. Dels slipper vi bygga ställning, något som både tar tid och kostar pengar samtidigt som det skapar begränsningar. Därtill är det en flexibel metod som erbjuder många möjligheter. Slutligen gör reparbete det möjligt för oss att ha flera projekt igång samtidigt på en och samma arbetsplats.

För att ge ett exempel berättar Andreas om ett tidigare projekt, där han anlitade Klätterteknik för montering av belysning i en ljusgård. Samtidigt som klättrarna arbetade i taket kunde andra projekt på marknivå fortgå. Han menar att den här möjligheten gör arbetet mycket effektivt.

Förutom fördelarna med reparbete är skälen till att Andreas väljer att anlita Klätterteknik deras helhetslösning och kompetens.

– Första gången som jag träffade Klätterteknik slogs jag av deras lugn och kompetens. De kunde snabbt presentera en muntlig plan trots att det var ett svårt jobb som de skulle utföra och de genomförde det dessutom på ett mycket bra sätt.

Klättertekniks helhetslösning innebär att de tar ansvaret för hela projektet, från planering till utförande och uppföljning. Andreas menar att detta fungerar mycket bra.

– Klätterteknik erbjuder en helhetslösning som fungerar. De är mycket professionella i sitt arbete och tar ansvar för hela projektet. Vid alla våra samarbeten har jag fått en dedikerad kontaktperson, som hanterat det fortlöpande arbetet. Kommunikationen har även den fungerat väl. Jag får den information som jag behöver, varken mer eller mindre, vilket är viktigt för mig. Jag vill inte bli överöst med information som jag inte behöver. Hela arbetet sker sedan på ett dynamiskt och behovsstyrt sätt och med regelbundna avstämningsmöten.

Projektet på Östra Real var komplicerat och på frågan vilka utmaningar som fanns svarar Andreas:

– De största utmaningarna var säkerheten och logistiken, men även det rent byggtekniska samt att få ihop samordningen av alla inblandade yrkesgrupper. När det gäller säkerheten och arbetsmiljön låg utmaningen framför allt i att få ihop en arbetsberedning och riskanalys som samtliga var trygga med. Klättertekniks morgonmöten, där de gick igenom riskanalys, räddningsplan och dagens moment gjorde att alla fick koll på vad som skulle ske och kunde därmed samarbeta på ett mycket bra sätt.

När Andreas tittar tillbaka på projektet känner han sig nöjd.

– Allt gick över förväntan och alla inblandade är stolta över hur projektet genomfördes. Kan det bli bättre än så? Undrar han och ler.

Följ oss:

LinkedIn
Instagram

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, råd och tips direkt i din inbox.

Klätterteknik Ikon
keyboard_arrow_up