fbpx
Fallskydd - fler arbetar säkert

Stark trend inom fallskydd

Fallskydd ska användas vid allt arbete som sker där det finns risk för fall, men många gånger slarvas det med fallskyddet, vilket kan ge mycket allvarliga konsekvenser och till och med leda till dödsfall. För att förstå varför det slarvas och vad som behövs för att arbeta säkert ställde vi några frågor till Klättertekniks säkerhetsansvarige; Nigel Craig.

Vad tror du är den främsta anledningen till att fallskydd inte alltid används i fallrisksituationer?

Det handlar mycket om attityd och företagskultur. Att man inte orkar använda den utrustning som finns, men även att man nonchalerar riskerna. Det är vanligt med inställningen ”det händer inte mig”. Därtill finns det stora kunskapsbrister. Arbetsgivarna upplyser inte alltid om hur viktigt det är att använda fallskyddutrustningen och hur den ska användas, då är det svårt för de enskilda arbetstagarna att arbeta säkert.

Vad behövs för att arbeta säkert i en fallriskmiljö?

Kunskap, rätt utrustning och bra säkerhetsrutiner. Alla som arbetar där det finns risk för fall behöver utbildning i hur de ska arbeta. En fallskyddskurs ger en ökad förståelse för arbete på höjd samt vad som krävs för att skapa en säker arbetsmiljö. Därtill måste rätt utrustning finnas, både i form av personlig skyddsutrustning, godkända förankringspunkter eller fastmonterade fallskyddssystem. Utöver det måste även bra företagsrutiner finnas och ett säkerhetstänk hos alla som jobbar på arbetsplatsen.

Du är instruktör på våra fallskyddskurser. Vem skulle du säga är den typiska beställaren av en kurs?

Kurser beställs av företag inom alla typer av branscher till exempel bygg, fastighet och industri. Det är oftast någon som är ansvarig för sina medarbetares säkerhet såsom VD, arbetsmiljö- eller personalansvarig som kontaktar oss.

Hur tycker du att trenden ser ut när det gäller synen på fallskydd, är det fler företag som tar det på allvar och vidtar åtgärder?

Ja, vi ser en stark trend. Det är större efterfrågan på våra kurser men vi ser även en generell attitydförändring. Fallskyddsfrågan tas mer på allvar och fler vill ge sina anställda de rätta förutsättningarna genom att både ge dem utbildning och installera bra fallskyddslösningar. Vi får trots allt inte glömma att det är svensk lagstiftning som gäller för alla företag där anställda utsätts för fallrisk och att det är arbetsgivarens skyldighet att se till att deras medarbetare arbetar säkert.

Följ oss:

LinkedIn
Instagram

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, råd och tips direkt i din inbox.

Klätterteknik Ikon
keyboard_arrow_up